Active Directory to usługa katalogowa, stanowiąca podstawę wielu innych usług w każdej Firmie. Zawiera informacje o serwerach, użytkownikach, grupach i wszelkich innych obiektach w środowisku informatycznym. Są tam przechowywane dane o kontach użytkowników i komputerów, ich hasłach, a także informacje o lokalizacji usług (jak np. autodiscover dla MS Exchange, Office365 czy Skype for Business). Inaczej mówiąc, usługa Microsoft Active Directory Domain Services jest narzędziem wykorzystywanym między innymi do realizacji centralnego zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem (logowanie) oraz definiowania reguł dostępu do zasobów (serwery plikowe/bazodanowe) w sieciach korporacyjnych, opartych o systemy Windows oraz Linux.

  • analiza potrzeb i doradztwo
  • pomoc przy doborze urządzeń
  • instalacja urządzeń w serwerowni (serwerowniach)
  • początkowa konfiguracja urządzenia obejmująca m. in. podstawową konfigurację sieci, konfigurację tabeli filtrowania, konfigurację VPN..
  • konfigurację serwera DHCP i DNS;
  • konfiguracja routera WAN i LAN;
  • rekonfiguracja urządzenia;
  • konfiguracja systemu wykrywania intruzów (IDS);
  • konfiguracja systemu blokowania intruzów (IPS);
  • aktualizacja oprogramowania sprzętowego;
  • analiza logów;
  • audyt bezpieczeństwa sieci;